Så beställer du tryggt – Schyssta Byggare
Stäng

Sök efter företag, organisationsnummer eller annat innehåll på webbplatsen

Så beställer du tryggt

På Schyssta byggare hittar du Byggföretagens medlemsföretag. För att var medlem hos oss måste man ha avtalsenliga löner, respektera lagar och regler och sätta säkerheten främst.

Att bygga om eller renovera innebär ofta en stor affär. Vi vill att du ska kunna sova gott om natten. Därför har vi samlat allmänna råd och tips för alla som anlitar en entreprenör. Längst ner på sidan kan du även ladda ner hela vår handledning för konsumenter.

Fundera på vad du vill ha hjälp med

Börja med att definiera och tänka igenom ordentligt vad som ska göras. Var så detaljerad och tydlig du bara kan. Det kommer vara till hjälp både för dig själv och för hantverkaren.

Ta in offerter och jämför

Be om skriftliga offerter från flera företag. Det kan vara en bra idé att få offerten specificerad i olika delar som exempelvis material, arbete och timpris för extraarbeten. Då blir det lättare att jämföra dem mot varandra. Kontrollera också att priset är inklusive moms och att offerten innehåller allt som ska utföras. På så sätt undviker du att bli överraskad när slutfakturan kommer.

Kontrollera företaget hos myndigheterna

  • Via Bolagsverket kan du kontrollera att företaget är aktivt, verklig huvudman och att styrelsemedlemmar inte har en historik med konkurser.
  • Hos Skatteverket kan du kolla upp att företaget har godkänd F-skatt och är momsregistrerat. Tänk på att ett företag måste ha F-skatt för att du ska kunna använda ROT-avdraget.
  • Hos Kronofogden kan du kontrollera att företaget inte har obetalda skulder. Var särskilt uppmärksam på skatteskulder. Andra skulder kan indikera att företaget har problem, men kan också ha acceptabla förklaringar.

Alla Byggföretagens medlemsföretag som finns på den här söksidan har gått igenom en gedigen sundhetskontroll vid medlemskapet.

Kontrollera att företaget har en ansvarsförsäkring

För dig som kund är det viktigt att byggföretaget har en ansvarsförsäkring, så att den du beställer av har ekonomiskt stöd om något går snett. Det minskar minskar risken för tvister. Du kontrollerar enklast att en ansvarsförsäkring finns genom att be entreprenören om en kopia på försäkringsbeviset.

Kontrollera behörigheter och certifikat

För dig som kund är det förstås viktigt att företaget har de behörigheter och certifikat som krävs för ditt projekt. Det kan exempelvis röra sig om Säker vatten, ID06 och våtrumsbehörighet. Kontrollera därför alltid det. Vid elinstallationer är det till och med ett lagkrav. Du kan läsa mer om behörigheter och kontrollera dessa på respektive branschorganisationers webbplatser.

Vad är ID06? ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Med hjälp av ID06 kan du alltså enkelt kontrollera att den person som utför arbeten åt dig också arbetar på det företag du har avtal med. Alla Byggföretagens medlemmar har ID06-kort.

Be om referenser

Fråga om kontaktuppgifter till tidigare kunder som du kan höra av dig till.

Vad är ID06? ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen och koppla varje person till en arbetsgivare. Med hjälp av ID06 kan du alltså enkelt kontrollera att den person som utför arbeten åt dig också arbetar på det företag du har avtal med. Alla Byggföretagens medlemmar har ID06-kort.

Kontrollera om företaget är med i arbetsgivar- eller branschorganisation

Är företaget medlem i en bransch- och arbetsgivarorganisation som exempelvis Byggföretagen är det ett gott tecken. För att bli medlem i Byggföretagen krävs att företaget lever upp till våra medlemskriterier. Kriterierna är utformade för att i möjligaste mån hålla oseriösa företag borta. Alla företag som du hittar via Schyssta byggare är medlemmar i Byggföretagen. Du kan också söka bland alla våra medlemsföretag på Byggföretagens hemsida. 

Skriv avtal

Godkänn inte bara offerten utan skriv ett ordentligt avtal. Att ha ett avtal att hålla sig i är en trygghet för båda parter. I avtalet bör du få med vad som ska göras, till vilket pris och när.

För dig som ska renovera eller bygga om rekommenderar vi Hantverkarformuläret 17. Formuläret, som är resultat av ett samarbete med Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund, är särskilt framtaget för att användas för avtal vid reparations- och ombyggnadsarbeten där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare. Använder du formuläret gäller också de tillhörande allmänna bestämmelserna.

Till formuläret hör även kontraktsformulär som kan användas för att underlätta vid beställning av ändringar och tilläggsarbeten samt ifyllnadshjälp med förklarande texter.

Hantverkarformuläret 17
Ändringar och tillläggsarbeten (Hantverkarformuläret 17)
Ifyllnadshjälp (Hantverkarformuläret 17) 

För dig som ska bygga nytt eller till rekommenderar vi ABS 18 – Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad. Bestämmelserna, som är resultat av ett samarbete med bl.a. Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund, är särskilt framtagna för att användas för avtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus (småhusentreprenader) där beställaren är konsument och hantverkaren är näringsidkare.

Till bestämmelserna hör även kontraktsformulär som kan användas för att underlätta kontraktsskrivningen och beställning av ändringar och tilläggsarbeten.

Entreprenadkontrakt ABS18
Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 18
Ändringar och tilläggsarbeten

 

Några extra tips

  • Behövs bygglov? Hör med din kommun i god tid innan arbetet ska börja.
  • Kommunicera! Prata med din hantverkare och fråga hellre en gång för mycket än för lite.
  • Glöm inte ROT-avdraget. Då kan du nämligen göra 30% avdrag på hantverkarens arbetskostnad.
  • Vill du göra några ändringar eller tillägg under arbetets gång bör det dokumenteras skriftligt. Då undviker du eventuella missförstånd.
  • Betala aldrig i förskott. Grundregeln är att betalning ska ske först när ett moment eller arbetet är klart.

Nu är du redo att beställa!