Om Schyssta byggare – Schyssta Byggare
Stäng

Sök efter företag, organisationsnummer eller annat innehåll på webbplatsen

Om Schyssta byggare

Vad är schysstabyggare.se?

Schyssta byggare är en söktjänst där privatpersoner, bostadsrättsföreningar, offentliga och privata beställare kan söka utförare av olika byggtjänster. Vi tillhandahåller även allmänna tips för de som vill anlita en seriös byggare.

Söktjänsten lanserades i augusti 2021.

Vilka företag finns med på sidan?

Schysstabyggare är en söktjänst från Byggföretagen. För att vara sökbar på Schyssta byggare måste medlemsföretaget uppfylla våra medlemskriterier. Om det upptäcks eller framkommer indikationer på att ett medlemsföretag inte uppfyller eller efterlever medlemskriterierna har Byggföretagen rätt att efter en samlad bedömning besluta att undanta företaget från sökbarhet på söktjänsten.

Det finns en möjlighet för Byggföretagens medlemsföretag att välja om de vill vara med på schysstabyggare.se eller inte. Därmed speglar söktjänsten inte fullt ut Byggföretagens medlemsföretag.

Vad menas med en schysst byggare?

Med en schysst byggare menar vi byggare som har kollektivavtal, respekterar lagar och avtal, sätter säkerheten främst, bidrar till vår gemensamma välfärd och en hel del annat. Du hittar mer information här.

Vem står bakom Schyssta byggare?

Schyssta byggare är skapat av Byggföretagen. Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder.

För att bli medlem i Byggföretagen så måste man tillämpa vår uppförandekod och rådande kollektivavtal, uppfylla våra medlemskriterier, nyttja ID06-systemet och en hel del annat.

Vilken typ av byggföretag finns på söktjänsten?

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag. Byggföretagens medlemsföretag utför även tjänster som förutsätter att företag som lyder under andra kollektivavtal och branschorganisationer i bygg- och anläggningssektorn anlitas. Inom specialiserade områden som exempelvis glas, plåt, el, målning finns de kollektivavtalsbundna företagen att hitta hos berörda branschorganisationer.

Kontaktuppgifter

Har du som är medlemsföretag problem att registrera dig? Kontakta support@byggforetagen.se

Andra kontaktuppgifter till Byggföretagen hittar du här.