Vad är en schysst byggare? – Schyssta Byggare
Stäng

Sök efter företag, organisationsnummer eller annat innehåll på webbplatsen

Vad är en schysst byggare?

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag som vill bygga Sverige på schyssta grunder. För att bli medlem så måste man tillämpa vår uppförandekod, våra medlemskriterier, rådande kollektivavtal, nyttja ID06-systemet och en hel del annat. Ett medlemskap hos oss visar med andra ord att det är skillnad på byggare och byggare.


Vad utmärker schyssta byggare?  

 • Har Byggföretagens kollektivavtal. Det betyder bland annat att man har avtalsenliga löner, pensionavsättningar och försäkringar.
 • Vill följa gällande lagar och regler 
 • Tillämpar ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt.   
 • Genomgår obligatoriska kurser och utbildningar i sund konkurrens, arbetsmiljö och säkerhet.  
 • Har skrivit under medlemsförbindelsen och Byggföretagens uppförandekod. Normgivande är IMM:s Näringslivskod. 
 • Jobbar för ett hållbart arbetsliv med god säkerhetskultur och för att minska arbetsrelaterad ohälsa  
 • Stärker och utvecklar samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt verkar för ett välfungerande partsgemensamt arbetsmiljöarbete 

Vad Byggföretagen gör som organisation för att säkra upp att det är schyssta byggare? 

 • En gedigen sundhetskontroll vid medlemskap 
 • Löpande kontroller att man följer gällande medlemskriterier 
 • Arbetar kontinuerligt med sund konkurrens inom branschen  
 • Erbjuder vägledning och verktyg med syfte att uppnå sund konkurrens inom sektorn 
 • Bidrar som delägare i ID06-systemet till att utveckla branschanpassade lösningar för att främja den sunda konkurrensen och bidra till tryggare arbetsplatser.   
 • Driver på och verkar för att stärka lagar och regler nationellt och internationellt inom området sund konkurrens. Verkar för stärkt myndighetskontroll. 
 • Samverkar med fack och övriga arbetsgivarorganisationer, samt med övriga aktörer i och kring bygg- och anläggningssektorn för att bidra till sund konkurrens. 

Läs mer om Byggföretagens medlemskriterier